Prabalgad

  • Placesprabalgad fort

    प्रबळगड किल्ल्याची माहिती

    नमस्कार मित्रांनो, मित्रांनो महाराष्ट्राच्या इतिहासातील जिरेटोपात असणारा मनाचा तुरा म्हणजे महाराजांचे गडकोट होय.आजच्या ह्या लेखात आपण अश्याच एक दुर्गाबद्दल माहिती…

    Read More »
Back to top button